kinesitherapie

Het woord 'kinesitherapie' betekent letterlijk behandelen door middel van bewegen. Kinesitherapie heeft dus als doel: pijn en bewegingsbeperkingen oplossen door middel van gerichte mobilisaties en bewegingen.

 

Na een operatie of langdurige immobilisatie (vb gipsverband) is het belangrijk om het aangedane lidmaat snel opnieuw te bewegen om de mobiliteit en de functionaliteit van het lichaam te herstellen. Ook ten gevolge van pijn gaan mensen vaak anders bewegen. Daardoor ontstaan dan weer verkeerde bewegingspatronen die op hun beurt aanleiding kunnen geven tot pijn. Met behulp van specifieke mobilisaties en oefeningen trachten we deze vicieuze cirkel te doorbreken. Zo worden de belemmerende factoren opgehoffen en kan het natuurlijke weefselherstel opnieuw normaal verlopen, met genezing tot gevolg.

 

Het omgekeerde is echter ook waar. Foutief bewegen “uit gewoonte” of een slechte zithouding aan de computer kunnen eveneens leiden tot pijn. Vaak zijn het juist die plaatsen en lichaamsregio’s waar we “teveel” en/of “ongecontroleerd” bewegen die overbelast en pijnlijk worden. Omdat deze bewegingen ongecontroleerd gebeuren, worden ze “instabiel” genoemd. Als reactie op pijn verkrampen en/of verkorten de grote, oppervlakkige maar krachtige spieren.

De kleinere en dieper gelegen (stabilisatie)spieren daarentegen worden eerder inefficiënt, zwak en/of te lang. Hierdoor ontstaat er een “spier-onevenwicht” : de grote oppervlakkige spieren trekken (relatief) te hard aan een gewricht terwijl de kleinere dieper gelegen spieren het gewricht onvoldoende kunnen stabiliseren. Dit leidt tot een verstoorde gewrichtsfunctie met pijn als gevolg. Het kunnen herkennen van deze foutieve bewegingspatronen en het systematisch onderzoeken van deze instabiele regio’s is een vereiste om de pijnklacht te behandelen dmv stabilisatietraining. Deze oefentherapie richt zich op het optrainen van de dieper gelegen stabilisatiespieren en het minder dominant maken en/of verlengen van de oppervlakkige hard gespannen spieren. Ook houdingscorrectie, het afleren van de foute bewegingspatronen, medische trainingstherapie ... dienen uitgebreid aan bod te komen.Klachten van het bewegingsapparaat die efficiënt kunnen behandeld worden met stabilisatietraining zijn o.a. lage rugpijn, nekpijn, liespijn, schouderpijn, bekkeninstabiliteit, kniepijn, hoofdpijn ...